Objavte pôvab pokojného bývania
Aktuálne zostáva 29 voľných bytov

Voľné byty Vybrať obch. priestor

Projekt

Rendez

RNDZ je moderné a zároveň pohodlné bývanie určené pre rozhodných a cieľavedomých ľudí.

Nový projekt z dielne VI GROUP predstavuje komplex troch polyfunkčných blokov (A, B, C), ktoré budúcim majiteľom ponúknu vysoký štandard bývania spolu s všestrannou občianskou vybavenosťou.

V ponuke je spolu 302 bytov a apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbových, trojizbových ako i štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón alebo terasa. Viaceré byty a apartmány na 2.NP sú exkluzívne ponúkané s predzáhradkou.

Termín výstavby: 2Q 2021 – 2Q 2023

Na prízemí bloku A a bloku C sa nachádzajú atraktívne priestory pre služby a občiansku vybavenosť lokálneho významu, prípadne môže slúžiť aj okolitým lokalitám v rámci spádovej oblasti.

Parkovanie je zabezpečené v podzemných podlažiach ako aj na teréne v exteriéri.

Súčasťou projektu je detské ihrisko nachádzajúce sa v bloku B a komunitná záhrada v bloku A.

 

Atraktivizácia prostredia

Občianska vybavenosť

RNDZ ponukou komerčných priestorov zvyšuje atraktivitu lokality, ktoré má v budúcnosti predpoklad tvoriť súčasť ťažiskovej sústavy mesta.

Rovnako ponúka atraktivizačný účinok aj hmotovo-priestorová skladba v súčinnosti s potenciálom daného prírodného prostredia. Významným obohacujúcim i humanizačným fenoménom je zeleň Račianskeho potoka. V navrhovanej zóne sú plánované pozdĺž tejto zelene rôzne oddychové plochy,  a plochy zelene.

 

Trvalá udržateľnosť

Naše stavby plánujeme tak, aby dlhodobo plnili svoj účel. Aby sa stali prirodzenou súčasťou v lokalite, kde vyrastú a nezaťažovali životné prostredie, boli úsporné a ekologické.  Cítime zodpovednosť za svoje dielo a jeho budúcu funkciu.

Súčasťou projektu je kultivovaná vegetácia, či už v rámci parteru alebo vo vnútroblokoch, ktorá plní nielen dôležitú ekostabilizačnú funkciu a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu ale zároveň ako mestotvorný prvok prispieva vo významnej miere k estetickej hodnote zóny.

Projekt RNDZ nebol navrhnutý ako maximalistické vyťaženie územia, ale tak aby logicky zapadol do budúcej zástavby rozvíjajúceho sa územia a pritom využil prirodzenú intenzitu voľného priestranstva.

01

rozmanitosť ponúkaných priestorov

02

komunitná záhrada a detské ihrisko

03

bezproblémové parkovanie na pozemku

04

občianska vybavenosť na pozemku a v blízkom okolí

Lokalita

RNDZ sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Rača, miestna časť Východné, pozdĺž komunikácie Pri Šajbách – Sklabinská.

Lokalita pod masívom Malých Karpát dáva predmetnému územiu známku vysokej kvality. Mestská časť má aj väzbu na prírodné póly a atraktivity ideálne pre krátkodobé výlety a cyklistické vychádzky na ktoré RNDZ nadväzuje riešením rôznych oddychových zón a zón zelene.

V rámci areálu bude zrealizovaný cyklochodník pozdĺž ul. Sklabinská.

Ponuka bytov

Počet izieb

Ponuka priestorov

od
65 m2

Zobraziť ponuku

od
12 m2

Zobraziť ponuku

od
448.51 m2

Zobraziť ponuku

Galéria

Všetko
Obchodné priestory
Interiér
1i
2i
3i
4i
Exteriér
Výstavba

Financovanie

Svoj nový byt môžete zaplatiť

Platba v hotovosti
Financovanie cez hypotekárny úver
Stavebné sporenie
Kombinácia možností vyššie

Bez inflačných prekvapení

Neuplatňujeme si inflačnú doložku, cena za byt v projekte Rendez je po podpise zmluvy konečná.

Splátkový kalendár

splátkový kalendár pri podpise ZoBKZ pri uskutočnení hrubej stavby pri ukončení vnútorných rozvodov pri kolaudácii zľava z cenníkovej ceny
Financovanie vlastnými prostriedkami
10/90 10% 0% 0% 90% 10

* banka má nastavené financovanie u všetkých bytov, 1-izbových a 2-izbových apartmánov.

splátkový kalendár
Financovanie vlastnými prostriedkami
10/90

* banka má nastavené financovanie u všetkých bytov, 1-izbových a 2-izbových apartmánov.