Predpredaj bytov za akciové ceny!

Zľava 10% platí pri financovaní 10-40-40-10

Vybrať byt

Projekt

Rendez

RNDZ je moderné a zároveň pohodlné bývanie určené pre rozhodných a cieľavedomých ľudí.

Nový projekt z dielne VI GROUP predstavuje komplex troch polyfunkčných blokov (A, B, C), ktoré budúcim majiteľom ponúknu vysoký štandard bývania spolu s všestrannou občianskou vybavenosťou.

V ponuke je spolu 302 bytov a apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbových, trojizbových ako i štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón alebo terasa. Viaceré byty a apartmány na 2.NP sú exkluzívne ponúkané s predzáhradkou.

Termín výstavby: 1Q 2021 – 2Q 2023

Na prízemí bloku A a bloku C sa nachádzajú atraktívne priestory pre služby a občiansku vybavenosť lokálneho významu, prípadne môže slúžiť aj okolitým lokalitám v rámci spádovej oblasti.

Parkovanie je zabezpečené v podzemných podlažiach ako aj na teréne v exteriéri.

Súčasťou projektu je detské ihrisko nachádzajúce sa v bloku B a komunitná záhrada v bloku A.

 

Atraktivizácia prostredia

Občianska vybavenosť

RNDZ ponukou komerčných priestorov zvyšuje atraktivitu lokality, ktoré má v budúcnosti predpoklad tvoriť súčasť ťažiskovej sústavy mesta.

Rovnako ponúka atraktivizačný účinok aj hmotovo-priestorová skladba v súčinnosti s potenciálom daného prírodného prostredia. Významným obohacujúcim i humanizačným fenoménom je zeleň Račianskeho potoka. V navrhovanej zóne sú plánované pozdĺž tejto zelene rôzne oddychové plochy,  a plochy zelene.

 

Trvalá udržateľnosť

Naše stavby plánujeme tak, aby dlhodobo plnili svoj účel. Aby sa stali prirodzenou súčasťou v lokalite, kde vyrastú a nezaťažovali životné prostredie, boli úsporné a ekologické.  Cítime zodpovednosť za svoje dielo a jeho budúcu funkciu.

Súčasťou projektu je kultivovaná vegetácia, či už v rámci parteru alebo vo vnútroblokoch, ktorá plní nielen dôležitú ekostabilizačnú funkciu a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu ale zároveň ako mestotvorný prvok prispieva vo významnej miere k estetickej hodnote zóny.

Projekt RNDZ nebol navrhnutý ako maximalistické vyťaženie územia, ale tak aby logicky zapadol do budúcej zástavby rozvíjajúceho sa územia a pritom využil prirodzenú intenzitu voľného priestranstva.

01

rozmanitosť ponúkaných priestorov

02

komunitná záhrada a detské ihrisko

03

bezproblémové parkovanie na pozemku

04

MHD zastávky v blízkom okolí a ŽST Rača v pešej dostupnosti

05

občianska vybavenosť na pozemku a v blízkom okolí

Lokalita

RNDZ sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Rača, miestna časť Východné, pozdĺž komunikácie Pri Šajbách – Sklabinská.

Lokalita pod masívom Malých Karpát dáva predmetnému územiu známku vysokej kvality. Mestská časť má aj väzbu na prírodné póly a atraktivity ideálne pre krátkodobé výlety a cyklistické vychádzky na ktoré RNDZ nadväzuje riešením rôznych oddychových zón a zón zelene.

V rámci areálu bude zrealizovaný cyklochodník pozdĺž ul. Sklabinská.

Ponuka bytov

Počet izieb

Ponuka priestorov

Galéria

Všetko
Interiér
Exteriér
Výstavba

Financovanie

Svoj nový byt môžete zaplatiť

Platba v hotovosti
Financovanie cez hypotekárny úver
Stavebné sporenie
Kombinácia možností vyššie

Splátkový kalendár

 • 10%
 • 40%
 • 40%
 • 10%
 1. splátka 10% pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 2. splátka 40% pri ukončení hrubej stavby
 3. splátka 40% pri ukončení vnútorných rozvodov
 4. splátka 10% pri kolaudácii

Pri splátkovom kalendári 10-40-40-10 ponúkame zľavu 10% z Cenníkovej ceny.

 • 10%
 • 90%
 1. splátka 10% pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 2. splátka 90% pri kolaudácii

Pri splátkovom kalendári 10-90 ponúkame zľavu 5% z Cenníkovej ceny.

Možnosť klientskych zmien do ukončenia hrubej stavby.